Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen via deze website. Als u het inschrijfformulier heeft verstuurd is dit een voorlopige inschrijving. Na aanmelding krijgt u via de mail een bevestiging van ons.

 

Voor de basiscursus EHBO is er een maximum van 14 deelnemers.

Voor de cursus Reanimatie/AED is een maximum van 12 deelnemers.

 

De vereniging behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren.

De vereniging behoudt zich het recht om de cursus te annuleren indien de omstandigheden hier om vragen bijvoorbeeld door minder dan de helft van de benodigde deelnemers. Hierbij volgt restitutie van de reeds betaalde cursusgelden.